Διορθωτικό πρόσθετο υποτίτλων για VLC (VideoLAN Player)

Διορθωμένο πρόσθετο υποτίτλων για VideoLan Player (VLC)
VLSub 0.9.14 (patched)

Αυτό το αρχείο επιλύει το πρόβλημα του πρόσθετου που χρησιμοποιεί το VLC για να κατεβάσει υπότιτλους.

Αλλαγή από HTTP/1.1 σε HTTP/1.0 με Hex Editor.

Οδηγίες εγκατάστασης:
Αντιγράφουμε το αρχείο VLSub “(patched0.9.14).luac” στον φάκελο “C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\extensions\” όπου υπάρχει ήδη το “VLSub.luac”, το οποίο και σβήνουμε.

Για να το χρησιμοποιήσουμε, ανοίγουμε ένα αρχείο για το οποίο θέλουμε να κατεβάσουμε υπότιτλους στο VLC, και επιλέγουμε “Προβολή -> Download Subtitles”.

Επιλέγουμε πρώτα Hash. Αν εμφανιστεί αποτέλεσμα, επιλέγουμε μια επιλογή και Download. Αν δεν εμφανιστεί αποτέλεσμα, ψάχνουμε με “Name”, επιλέγουμε και Download.

[download id=”537″]