Διορθωτικό πρόσθετο υποτίτλων για VLC (VideoLAN Player)

Διορθωμένο πρόσθετο υποτίτλων για VideoLan Player (VLC) VLSub 0.9.14 (patched) Αυτό το αρχείο επιλύει το πρόβλημα του πρόσθετου που χρησιμοποιεί το VLC για να κατεβάσει υπότιτλους. Αλλαγή από HTTP/1.1 σε HTTP/1.0 με Hex Editor.